Köpvillkor

Våra köpvillkor

1. Allmänt

Genom beslut i EG-domstolen 5 juni 2007, den så kallat Rosengrendomen, har svenska konsumenter möjlighet att för privat bruk importera vin från valfritt EU-land (så kallad privatimport). När du beställer vin genom Oribus UG  betalar vi svensk alkoholskatt och moms för din räkning  Genom ditt godkännande av dessa Allmänna villkor försäkrar du att:

·      du har läst igenom och accepterar dessa Allmänna Villkor

·      du är minst 20 år fyllda

·      de beställda varorna endast kommer att användas för eget privat bruk

Om det enligt Oribus UG:s egen bedömning finns en misstanke om att dessa förutsättningar inte är uppfyllda äger Oribus UG rätt att häva köpet utan skyldighet att utge ersättning. Om det visar sig att dessa förutsättningar inte är uppfyllda äger Oribus UG rätt till skadestånd.

2. Avtal

Avtal mellan dig och Oribus UG ingås och du blir betalningsskyldig när du bekräftar beställningen av varor i varukorgen på hemsidan oribuswein.de.

Beställning får inte ske för någon annans räkning.

3. Ångerrätt

Oribus UG erbjuder köparen att oavsett anledning att ångra sin beställning  (distansavtalslagen). Ångerrätten utövar du genom ett skriftligt meddelande per e-post till info@oribuswein.se senast 14 dagar efter det att beställningen levererats. Varorna ska då vara oförbrukade och i gott skick. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka den beställda varan betalar Oribus UG tillbaka det varubelopp du betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas inte. När en vara returneras till oss så får du själv bekosta och ansvara för returfrakten. Returnerade varor ska vara oöppnade och för övrigt oskadade.

4. Priser

Priset anges och betalas i svenska kronor. Priset enligt uppdragsbekräftelsen avser drycker inklusive förpackning, moms, svensk alkohol- och mervärdesskatt. Transportkostnaden anges separat. Med transportkostnaden avses kostnaden för leverans av försändelsen till transportörens avhämtningsställe. Oribus UG reserverar sig för prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

5. Betalning

Beställda varor betalas i samband med bekräftelse av köpet på hemsidan. Enligt regelverket för distansförsäljning måste varje leverans ha en köpare när varorna anländer till Sverige. Därför behöver vi alltid ta betalt i förskott och betalningen sker därför genom betalningstjänsten Swish.

6. Leverans

Leverans sker endast till adress inom Sverige. Transporten sker via transportör som Oribus UG anlitar. Leveranstid är normalt 2 veckor men avvikelser kan ske beroende på omständigheter hos den vinproducent eller transportör som Oribus UG anlitar.

Leverans sker enligt transportörens villkor till angivet avhämtningsställe.

Oribus UG står för skador som kan uppstå vid transport till dig. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du snarast anmäla detta till transportören. Om transportören inte  åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss. Avlämnande sker och risken går över till dig när du har hämtat ut paketet eller vid ditt dröjsmål vid den tidpunkt du kunde ha avhämtat paketet. Oribus UG ansvarar inte för försämring av varan som sker  efter det att du underlåtit att ta emot varan i rätt tid.

7. Returfrakt

Om du inte hämtar ut ditt paket debiteras du för fraktkostnad, returfrakt och Oribus UG:s kostnader för hanteringen. Vid retur från dig till Oribus UG står du för skador som kan uppstå under transporten.

8. Defekter och skador

Du behöver naturligtvis inte betala för en defekt dryck eller en skadad flaska. Transportskada skall dokumenteras och anmälas direkt till transportör vid leveranstillfället (se punkt 6.). Kontakta oss om du misstänker att du fått en felaktig vara så hjälper vi dig att bli ersatt.

Personuppgifter (GDPR)

Oribus UG är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar via hemsidan oribuswein.de. Personuppgifterna kommer att användas för att kunna administrera kundrelationen, transporter och för att marknadsföra nya erbjudande till dig (t.ex. via e-post). Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig.

Du kan när som helst kontakta oss för att avregistrera dig. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt tillstånd.

Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på info@oribuswein.de

Oribus ansvarar för att skatter och avgifter för import av vin betalas på ett korrekt sätt.