Weingut_Schneider_2016_285 1
Oribus

Oribus

Weingut R&C Schneider – Burgunderviner från varma Kaiserstuhl.

Vi inleder höstsäsongen med Weissburgunder, Grauburgunder och Spätburgunder från familjen Schneider i varma Kaiserstuhl. Viner som passar till höstens skaldjur och mustiga grytor.

Vinerna från Schneider är tre exempel på storslagna burgunderviner – en Weissburgunder, en Spätburgunder och en Grauburgunder. Med sina principer håller Schneider fast vid det ålderdomliga namnet på Grauburgunder, nämligen Ruländer.

Vulkankägla med lössjord från istiden
Kaiserstuhl är ett bergsmassiv öster om Rhen som når knappa 600 m höjd. Området är 16 km långt och 13 km brett och är en utslocknad vulkankägla. Från dess topp är utsikten vidunderlig – från Freiburg och Schwarzwald i öster till franska Colmar och Vogeserna i väster. Jordmånen präglas starkt av dels de vulkaniska bergarterna, dels lager med lössjord som flög hit och packades i 40-50 m tjocka sediment före den senaste istiden.

 

Tysklands varmaste klimat
Kaiserstuhl är genom sin geologi en mycket speciell plats. Lägg därtill det varmaste klimatet som finns i Tyskland. Det är varmt och torrt och man brukar säga att här finns Tysklands enda medelhavsklimat. Jordmån och klimat gör Kaiserstuhl till en formidabel växtplats för just burgunderdruvor. För den botaniskt intresserade är Kaiserstuhl med sina trettiotal vilt växande orkideer ett himmelrike.
 
Kejsarstol
Namnet Kaiserstuhl har antagligen sitt ursprung i att kejsaren Otto III år 994, förlade sin första riksdag till byn Sasbach. Då var Kaiserstuhl tyskt sedan ca 500 år. För romarna som härskade här i ca 400 år efter Kristi födelse utgjorde just Sasbach ett viktigt brohuvud över floden Rhen. När Romarriket försvagades erövrades området av alemanner, ett germanskt folkslag, som skapade ett rike av det som i dag är sydvästra Tyskland, Alsace samt en liten del av norra Schweiz.
 


Brant och svårbrukat
Vinodlingen har alltid spelat en framträdande roll i Kaiserstuhl. Det finns mycket bra odlingslägen på sluttningarna från toppen men även inuti det som en gång var vulkankäglan.

Området var fattigt ända in på 1960-talet med små odlingslotter som splittrats genom arvsdelning splittrats vilket försvårade ett rationellt jordbruk. På 1970-talet genomfördes ett markskifte som kallas Flurbereinigung. Med större odlingslotter och terrasserade sluttningar blev det betydligt lättare att bedriva både jordbruk och vinodling. Förändringen gynnade framväxten av många utmärkta vinkooperativ i Kaiserstuhl eftersom innehavare av små arealer inte ansåg sig kunna driva vintillverkning på egen hand.
 
Weingut Schneider i Endingen
På den norra sluttningen av Kaiserstuhl ligger den lilla idylliska staden Endingen och Weingut R&C Schneider. Staden har anor från 400-talet då den var en alemannisk bosättning. År 1290 erhölls stadsrättigheter och den hade till och med under en kort period statusen av fri riksstad, dvs fullständig frihet under kejsardömet. Den mesta bebyggelsen här stammar från 1500-1700-talen och det finns en gammal stadsport och delar av en ringmur bevarad
 

Weingut Schneider övertogs i början på 1970-talet av den nuvarande ägaren Reinhold Schneider. Det var då ett vanligt blandjordbruk med 80 kor, äppel- och vinodling. Druvorna lämnades till kooperativet. År 1981 bestämde sig Reinhold och hustrun Cornelia att satsa helt på vinodling och vinmakeri. Vingården på 6,8 hektar bedrivs av makarna tillsammans med sonen Alexander.
 

 
Hantverksmässigt vinmakeri
Schneiders har från början drivit sin vinodling utifrån bestämda principer. Vinerna ska göras hantverksmässigt och maskiner ska undvikas. Inga kemiska bekämpningsmedel får användas. Hästgödsel från betrodda grannar sprids i vingården. Rensning och plockning sker för hand och skördeuttaget hålls mycket lågt. I källaren görs rensning och avstjälkning för hand. Pressningen sker med lågt tryck och jäsningen sker till allra största delen spontant. Alla viner jäses ut till torra viner och lagringen sker långsamt vid låg temperatur.Går sin egen väg
Med denna filosofi har makarna Schneider skapat fantastiska burgunderviner. Principerna, som uttalas högt, har gjort att de inte alltid har setts så väl av sin omgivning. De är inte längre med i VDP eftersom Schneider anser att kvalitetsreglerna ska vara strängare. De använder beteckningar för terroir trots att det inte är tillåtet. Förkortningarna C (Cornelia) anger förtäckt att vinet vuxit på lössjord och R (Reinhold) att det vuxit på vulkansten. Vinet säljs till allra största delen till privatpersoner. Dela detta: