IMG_5518k
Oribus

Oribus

Småskalig tysk vinproduktion – ett års samlade intryck.

Ett år har nu gått sedan Oribus lanserade sitt första vinpaket. Ett år av erfarenheter och lärdomar, inte minst från alla besöken hos vinproducenter i Tyskland. Vi vill här kort summera några av de starkaste intrycken.

Under det senaste året har vi gjort två resor till Tysklands viktigaste vindistrikt och besökt mer än 25 väl utvalda vinproducenter. Vårt urvalskriterium har varit små vingårdar med fokus på hantverk och kvalitet och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Vi har bland dessa särskilt sökt efter producenter som man talar om i tyska vinkretsar och som kvalitetsmässigt höjer sig över mängden. 


Besök hos Weingut Kees Kieren 

Vi har genomgående blivit fantastiskt väl bemötta av vinodlare med stort intresse för den speciella svenska marknaden.  Varje möte rymmer flera timmars vinprovning och samtal om vin, ofta följt av en visning av produktionsanläggningen och ibland ett besök i vinodlingen. Vi har därmed fått en unik inblick i den möda som ligger bakom varje enskilt vin, från odling till källare.


  
Besök hos Weingut Hexamer

Släktgårdar i många generationer
Vid besöken slås man av hur långsiktigt man ser på sin verksamhet. Det handlar om gårdar där vinet ofta har varit en viktig bas i många generationer. Verksamheten utvecklas i takt med tidens möjligheter och krav men grundsynen är att man förvaltar ett arv för kommande generationer. Man har ett inbyggt långsiktigt lärande inte minst om de olika odlingslägena och hur man bäst tar till vara sina unika förutsättningar.


Familjen bakom Weingut Wachtstetter

Multikompetenta familjer
Vi har träffat många familjeföretag där inte sällan tre generationer deltar aktivt i verksamheten. Man har då ofta sina specialområden så att någon sköter odlingen, någon vinmakeriet och någon tar hand om försäljning och administration.  Man behöver tillsammans bemästra en bred palett av färdigheter med allt från växtodling till försäljning via moderna e-handelslösningar. Även de säsongsanställda som hjälper till i skörden är en central del i företaget som man månar mycket om.

Odling
De vi har besökt är som sagt små producenter, ofta odlar man mindre än 10 hektar. I odlingen skapas förutsättningarna för vinets kvalité vilket kräver näst intill en daglig närvaro året om. En stor del av arbetet består av beskärning och gallring. Man arbetar för att hålla druvklasarna friska och för att med ett begränsat skördeuttaget nå mer koncentrerade smaker. Varje vinstock hanteras därför manuellt flera gånger per år.

Att bemästra mjöldagg är en stor utmaning under regniga växtsäsonger.  Här finns en skarp debatt om hur miljövänligt det är att använda kopparsulfat som ju är tillåtet i ekologisk odling. Debatten handlar om vilka problem som kan uppstå på sikt genom anrikning av koppar i marken.  


Feromonfälla 

Andra frågor handlar om ekologiska metoder för att kontrollera ogräset. Här kan man se många som arbetar med mekaniska metoder kombinerat med att man odlar någon blommande skyddsgröda i raderna. Det senare ger även fördelar för pollinerande insekter. När det gäller skydd mot skadeinsekter ser man numera ofta feromonfällor som lockar till sig en specifik art av skadegörare. Ingen av de odlare vi besökt använder insektsgifter.

Skörd
Redan när vinet skördas har vinmakaren bestämt vilken typ av vin som ska produceras från en specifik odlingslott. Ska vinet bli mjukt och aromatiskt eller krispigt friskt med gröna toner? Vilken alkoholhalt är målet? För att ett rödvin ska nå de högsta kvaliteterna kan en odlingslott plockas upp till sju gånger. För att motverka oxidation behöver druvorna skyddas mot hög temperatur vid både skörd och transport. Plockningen börjar därför ofta redan på småtimmarna.  Skörden avslutas med sortering och pressning av druvor till vinmust vilket är en mycket känslig del i vinmakeriet.Vinmakeri med unikt signum
Vi har sökt och även funnit vinmakare med ett stort patos och engagemang för vin. I grunden finns en sammanhängande tanke kring hur man vill skapa ett unikt signum i de viner som presenteras oavsett druvsort.  Man behöver vara följsam och anpassa sitt arbete efter årets och odlingslottens speciella förutsättningar. De som arbetar utifrån kvalitetssystem som VDP har också att ta hänsyn till hur man kan kombinera vin från olika odlingslotterna in i olika kvalitetsklasser.Terroir är här en realitet där varje odlingslott är unik. Jordmånen kan ge vinet stram mineralitet eller lyfta en mjuk fruktighet. Mängden nederbörd, sol och vind påverkar sockerhalt och mognad. Även vinstockarnas ålder och rötternas djup har stor betydelse. I det hantverksmässiga vinmakeriet hanteras druvorna från varje odlingslott därför ofta separat. Beslut om fortsatt hantering tas när man har sett hur vinet har utvecklats genom jäsning och lagring. Har vinet potential för att nå de högsta kvalitetsklasserna eller ska det kombineras med vin från andra druvor eller lägen? De specifika förutsättningarna och vinmakarens val skapar en variation där varje vin ger en egen unik smakupplevelse.

Marknadsföring och försäljning
Många av producenterna har en kombination av privatkunder, restauranger och export. De har genomgående satsat på utvecklad e-handel för sina privatkunder och inte minst under pandemin har det varit en viktig bas när restaurangsegmentet har vikit. En stor del av produktionen säljs i samband med de årliga gårdsfesterna, så kallad Hoffest, där trogna kunder bjuds in för att prova hela det aktuella vinsortimentet.


Samtal med vinmakaren Tobias Müller hos Weingut Gaul

Sverige ett konstigt land
Alla känner till och vill gärna prata om det svenska alkoholmonopolet. Man får ta del av förfrågningar från Systembolaget som man upplever som helt orealistiska att svara på. De efterfrågade volymerna är alltför stora och prisnivån är mycket pressad. Det passar helt enkelt inte in i deras småskaliga verksamhet utan lämpar sig för företag med en industriell bulkproduktion. Man har även lärt sig att inte sälja vin direkt till svenska kunder via sin e-handel. Paketen kommer då ofta i retur efter ha stoppats av de svenska myndigheterna när kunderna inte har gjort sin skatteinbetalning. Det leder bara till problem och kostnader.  Man upplever helt enkelt Sverige som en mycket udda marknad.

Dela detta: