DSC_0212s
Oribus

Oribus

Vad är hållbart vin?

Hur vet vi vilka viner som är bäst ur hållbarhetssynpunkt och kan vi lita på märkningssystemen? Här reder vi ut begreppen!

Att vin ska vara gott är självklart. Att vinet du dricker även bidrar till den lokala ekonomin, ger goda arbetsvillkor för de anställda och tillverkas utan att skada miljön, är något som allt fler också värderar högt. 

Vin har odlats i över 7000 år. På 1960-talet introducerades konstgödning och kemisk besprutning för att öka skördarna.  Idag är konventionell vinodling bland de mest besprutade grödorna. Lägg till detta att vin är en vanlig jordbruksgröda i Europa. Hur vi odlar och producerar vin får därför en stor miljöpåverkan. 

Vad är ett hållbart vin?
Det finns ingen standard som hanterar alla aspekter av hållbarhetsbegreppet. Vinodling påverkar den biologiska mångfalden och markbiologin. Vinproduktion och lagring kräver även stora resurser i form av energi och vatten. Vinmakeriet innebär olika val av processteknik, produktionsutrustning, jäsning och tillsatser som får konsekvenser för miljön. Vinodling är även en arbetsintensiv bransch som ofta nyttjar tillfällig arbetskraft. 

Ekologiskt vin i Tyskland
I Tyskland bildades redan 1985 en organisation för ekologiska vinproducenter, Ecovin. En tysk nationell standard för ekologiskt vin togs fram som omfattade hela processen från odling till källararbete. Att utveckla en gemensam standard för ekologisk vinproduktion i Europa har inneburit en lång resa. Under de 20 år då en gemensam standard för ekologiskt vin saknades utvecklades olika märkningssystem som idag fungerar parallellt med EU-standarden. 

Gemensam standard i EU sedan 2013
Gemensamma kriterier för ekologisk vinodling i EU antogs år 1991. År 2012 antogs en gemensam europeisk standard för ekologiskt vinmakeri och källararbete. System finns nu för både intern kontroll och uppföljning samt extern revision. EU:s definition på ekologiskt vin är att de har framställts och odlats utan konstgödsel, naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och andra icke tillåtna tillsatser. 

EU:s ekomärke det så kallade EU-lövet

För att säkerställa att reglerna för ekologiskt vin uppfylls genomförs kontroller. Genom kemiska analyser kan otillåtna tillsatser upptäckas.

Biodynamiska viner
Biodynamisk vinodling baseras på antroposofiska principer i Rudolf Steiners anda. 
Demetermärket garanterar att produkten är framställd av råvaror som odlats biodynamiskt. Demeterförbundets regler är för närvarande de strängaste som finns inom ekologisk odling. Reglerna är gemensamma över hela världen och omfattar både odling, beskärning och vinmakeri. Målet är självförsörjande vingårdar med ett slutet kretslopp där gården har en balans mellan olika grödor och djur som producerar gödsel. Friväxande vinstockar producerar många, små druvklasar med tjockskaliga, torrare druvor som ger en koncentrerad must. Jäsningen sker ofta med naturligt förekommande jästsvampar. 

Demeterförbundets märkning

Naturviner 
Begreppet naturvin saknar en officiell definition. Ett riktigt naturvin brukar förknippas med ekologisk eller biodynamisk produktion samt ett minimum av teknik.  I Frankrike där rörelsen för naturviner startade, så finns ett märkningssystem med kriterier, Vin Méthode Nature.

Veganviner
För att klarna vinet används ofta tillsatser från djurriket, exempelvis albumin från ägg. 
I veganviner ersätts dessa tillsatser med växtbaserade klarningsmedel. 

Fritänkare
Märkningar säger inte allt och kan inte heller reglera alla aspekter av vinproduktionen. Mycket av vinerna med ekologisk märkning  produceras i storskaliga och mycket mekaniserade processer. Vi på Oribus söker alltid det småskaliga och unika och där finns många odlare som är skeptiska till alla typer av regelverk och märkningssystem. Deras främsta kvalitetskontroll är nöjda kunder som kommer tillbaka. Att vingården ska utvecklas för nästa generation är en självklarhet.

Dela detta: